O nama

O nama

IT centar Sveučilišta u Mostaru osnovan je 13. prosinca 2017. godine odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru u cilju pružanja podrške obrazovnoj i akademskoj zajednici u upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija i osiguranja pristupa novim tehnologijama i informacijskim uslugama. Primarne zadaće SUMIT-a mogu se podijeliti na sljedeće kategorije:
  • Održavanje i razvoj Informacijskog sustava Sveučilišta u Mostaru
  • Autorizacijsko autentikacijska infrastruktura Sveučilišta u Mostaru (Elektronički identitet - AAI@SUM)
  • Obrazovanje (radionice i e-učenje)
  • Podrška za mrežnu infrastrukturu Sveučilišta
  • Izrada web programskih rješenja za Sveučilište u Mostaru
  • Ostale aktivnosti.

Za sve informacije javite nam se na mail: sumit@sum.ba

ISS administratori


Ime ustanove Kontakt osoba
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Jurica Primorac
jurica.primorac@aptf.sum.ba
Akademija likovnih umjetnosti Nikol Zadro
nikol.zadro@alu.sum.ba
Ekonomski fakultet Anela Čolak
anela.colak@ef.sum.ba
Fakultet prirodoslovno-
matematičkih i odgojnih znanosti
Danko Lovrić
danko.lovric@fpmoz.sum.ba
Fakultet strojarstva, računarstva i
elektrotehnike
Ana Pinjuh
ana.pinjuh@fsre.sum.ba
Fakultet zdravstvenih studija Sanda Mandić
sanda.mandic@fzs.sum.ba
Farmaceutski fakultet Franjo Jurilj
franjo.jurilj@farf.sum.ba
Filozofski fakultet Krešimir Čavar
kresimir.cavar@ff.sum.ba
Građevinski fakultet Božo Penavić
bozo.penavic@gf.sum.ba
Medicinski fakultet Olivera Boras
olivera.boras@mef.sum.ba
Pravni fakultet Ana Dujmović
ana.dujmovic@pf.sum.ba

SUMIT koordinatori


Ime ustanove Kontakt osoba
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Jurica Primorac
jurica.primorac@aptf.sum.ba
Akademija likovnih umjetnosti Nikol Zadro
nikol.zadro@alu.sum.ba
Ekonomski fakultet Mirela Mabić
mirela.mabic@ef.sum.ba
Damir Lucović
damir.lucovic@ef.sum.ba
Fakultet prirodoslovno-
matematičkih i odgojnih znanosti
Daniel Vasić
daniel.vasic@fpmoz.sum.ba
Fakultet strojarstva, računarstva i
elektrotehnike
Krešimir Rakić
kresimir.rakic@fsre.sum.ba
Fakultet zdravstvenih studija Sanda Mandić
sanda.mandic@fzs.sum.ba
Farmaceutski fakultet Franjo Jurilj
franjo.jurilj@farf.sum.ba
Filozofski fakultet Krešimir Čavar
kresimir.cavar@ff.sum.ba
Građevinski fakultet Božo Penavić
bozo.penavic@gf.sum.ba
Medicinski fakultet Mario Prskalo
mario.prskalo@mef.sum.ba
Pravni fakultet Ana Dujmović
ana.dujmovic@pf.sum.ba