Zaštićeni web sustav za pripremu i održavanje sjednica Senata

SUMIT je izradio sustav E-senat koji oblakšava sjednice senata Sveučilišta u Mostaru. Do sada je već održano preko 30 sjednica Senata uz pomoć sustava E-senat.

U listopadu 2017. ažuriran je sustav za e-senat Sveučilišta u Mostaru i promjenjen naziv domene (senat.sum.ba).

Korištene tehnologije: HTML, CSS, Bootstrap