Studomat

Aplikacija za studente sada je izdvojena kao zasebna cijelina koju smo nazvali Studomat. Studomat je modul Informacijskog sustava Sveučilišta u Mostaru (ISS) namijenjen studentima. Studenti ovoj aplikaciji mogu pristupiti na isti način kao do sada, preko linka za prijavu na Studomat. Studenti preko Studomata mogu pregeldavati, prijavljivati i odjavljivati ispite, te imaju uvid u upisane predmete i ispitne rokove. Studomat je također dostupan kao dio mobilne aplikacije Sveučilišta koji možete preuzeti na svoje mobilne uređaje.

Preuzmite mobilnu aplikaciju Sveučilišta u Mostaru

Aplikacija nudi pregled vijesti sa sveučilišne web stranice i sastavnica SUM-a, pregled kalendara na Sveučilištu u Mostaru kao i prijavu na STUDOMAT i ISS.

Kontakt

e-mail: iss.sumit@sum.ba
Kontakt osobe na sastavnicama:
Kontakt osobe na sastavnicama: